Geschiedenis

In 2008 kwam Stephan van Erp met het idee voor de oprichting van een Gedenkbos. Via een nieuwsbrief zocht hij enthousiaste mensen die met hem dat idee wilden verwezenlijken. Niet lang daarna in 2009 is de Stichting Gedenkbos Asten opgericht. Tegelijkertijd werd in Asten-Heusden hard gewerkt aan de realisatie van een golfbaan. De initiatiefnemers van deze golfbaan namen contact op met de Stichting Gedenkbos omdat zij het idee van een Gedenkbos sympathiek vonden. En zij hadden twee hectare grond ter beschikking! De samenwerking was een feit en in 2011 werden de eerste bomen geplant op het perceel aan de Sengersbroekweg in Asten-Heusden. Er kunnen ongeveer 350 bomen worden geplant. Het bos raakt al aardig vol. De plantdagen vinden plaats in maart en in november. Families die een boom hebben geplant zijn ook actief in het onderhoud. Er worden onderhoudsdagen georganiseerd, jongeren lopen een maatschappelijke stage en vrijwilligers helpen bij de plantdagen. Voor veel mensen is het Gedenkbos ook een startpunt voor een wandeling in de omgeving. Het bos moet uitgroeien tot een mooi openbaar bos waar mensen graag naar terugkeren om de gelegenheid waar de boom voor geplant is te vieren of om een moment te herdenken.