Privacy verklaring  

 1. Deze verklaring is van toepassing op de onderstaande partijen:

Stichting Gedenkbos Asten

 

 1. In deze verklaring staat omschreven met welke persoonsgegevens Stichting Gedenkbos Asten omgaat en voor welke doelen. Door een lidmaatschap af te sluiten met Stichting Gedenkbos Asten gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

 

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Door middel van deze gegevens kan Stichting Gedenkbos Asten haar leden (Bosvrienden) identificeren. 
 2. Wanneer u een lidmaatschap aangaat bij Stichting Gedenkbos Asten worden bij uw inschrijving persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn: 

Naam

Adres

Postcode & woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

Rekeningnummer

Boomnummer

 

Doelen

 1. Uw persoonsgegevens worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap bij Stichting Gedenkbos Asten. Uw bankrekeningnummer wordt gebruikt om de lidmaatschapskosten af te schrijven. Uw emailadres en telefoonnummer wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van veranderingen binnen Stichting Gedenkbos Asten en uw lidmaatschap. Uw NAW-gegevens worden opgeslagen om vast te kunnen leggen met wie er een overeenkomst is aangegaan.

 

Overdracht persoonsgegevens

 1. Stichting Gedenkbos Asten draagt geen gegevens over aan derde partijen.
 2. Enkel bij wettelijke verplichting kunnen persoonsgegevens overgedragen worden aan derden. 

 

Beveiliging

 1. Stichting Gedenkbos Asten gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwd. Alleen geautoriseerde personen binnen Stichting Gedenkbos Asten hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

 1. Stichting Gedenkbos Asten zal uw persoonsgegevens na opzegging van het lidmaatschap wissen, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming verleent aan Stichting Gedenkbos Asten om uw persoonsgegevens te bewaren.
 2. U kunt ten alle tijde inzage vragen in uw persoonsgegevens. Zo kunt u zien welke persoonsgegevens Stichting Gedenkbos Asten van u heeft vastgelegd.
 3. Indien persoonsgegevens van u heeft vastgelegd die onjuist zijn, heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen.
 4. Wanneer u aanspraak wil maken op een van de bovenstaande rechten die u heeft, wordt u vriendelijk verzocht daarover een e-mail te sturen naar: info@gedenkbos-asten.nl

Versie: Januari 2021