Het Gedenkbos is mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren/begunstigers.

 

De Stichting is altijd op zoek naar financiële of materiële bijdragen. Draagt u ons bos een warm hart toe?

Neem contact op met een van de bestuursleden. Wordt ook door de bomen zeer op prijs gesteld.

Vrijwilligers

Regelmatig hebben we onderhoudsdagen en doen we een beroep op vrijwilligers. Vind u het leuk om mee te werken aan het onderhoud van het bos. Neem contact met bestuur op en wij informeren u tijdig over wanneer er mogelijkheden zijn om actief te zijn op het bosperceel.