Sponsoren

Het Gedenkbos Asten is een initiatief dat al veel harten beroerd heeft. Deel uitmaken van een bos vol met herinneringen, wie wil dat nou niet. De uitleg van het idee heeft in een vroeg stadium al veel enthousiaste reacties opgeleverd. Een van de reacties is van de Rabobank Peelland Zuid, die het initiatief financieel gesteund heeft, waardoor de Stichting Gedenkbos Asten een mooie start kon maken. Ook andere fondsen, waaronder het Vanderloo Fonds hebben financiële steun toegezegd. Financiële steun die we als Stichting Gedenkbos Asten hard nodig hebben.  De Stichting draait op dit moment op vrijwilligers die het mooie initiatief van harte steunen en  daarom er hun steentje aan bij willen dragen. Het is de bedoeling om met onbetaalde vrijwilligers het bos staande te houden, maar om het mooie initiatief niet te laten sterven in schoonheid zijn we hard op zoek naar sponsoren. Els Haasen heeft voor de Stichting Gedenkbos Asten een prachtig logo ontworpen. Moswens, in de persoon van Rens Fritsen, en John van Pol zijn enkele van die vrijwilligers die ons met vakkundig advies helpen en op die manier sponsoren. Maar we hebben nog veel meer sponsoren nodig. Het perceel dat we binnenkort gaan beplanten zal op een moment in de nabije toekomst vol zijn. Het bos is daarmee gesticht, en klaar om een mooie plek in de omgeving te worden waar mensen graag naar terug gaan.

De Stichting Gedenkbos Asten wil echter ook voor de mensen die een boom willen planten nadat het perceel vol is, een rol spelen. Daar hebben we de sponsoren hard voor nodig. Het huidige perceel dat we binnenkort in gebruik gaan nemen is ons bijna aan komen waaien om in bomentaal te spreken. Het volgende perceel zullen we voor een veel groter deel moeten financieren. Dat dit meer kosten met zich mee brengt spreekt voor zich.

Een sponsorovereenkomst met de Stichting Gedenkbos Asten is voor u als particulier of bedrijf een mooi affiche om te laten zien dat u of uw bedrijf voor duurzaamheid staat. Een bedrijf dat zich betrokken toont bij een bos van de mensen is een bedrijf dat zich van zijn beste kant laat zien. Een investering in een Gedenkbos, is een investering in de mensen. Zij zullen genieten van het bos in alle jaargetijden en van de positieve effecten die bij een bos horen. Zij zullen de frisse boslucht inademen in de winter, de verkleuring van de bladeren zien in de herfst en het mooie groen aanschouwen in de zomer. Reden genoeg om de toekomst financieel te steunen.

Voor informatie over een sponsorovereenkomst kunt u terecht bij het secretariaat van de Stichting Gedenkbos Asten, of u stuurt een email met het verzoek om sponsor informatie naar info@gedenkbos-asten.nl .