Voorwaarden

 

Voorwaarden Stichting Gedenkbos Asten

1. Boomcertificaten kunnen uitsluitend via de Stichting Gedenkbos Asten worden aangekocht.

2. Een boomcertificaat geeft recht op het kiezen van een soort boom uit de bomenlijst van de Stichting Gedenkbos Asten.

3. Naast de aanschaf van het boomcertificaat (de feitelijke aanschaf van de boom) is de deelnemer verplicht een lidmaatschap aan te gaan met de Stichting Gedenkbos Asten. U of uw bedrijf wordt hiermee  BOSVRIEND.

4. De kosten voor een jaar particuliere Bosvriend bedragen 15 Euro. Voor een bedrijf zijn de kosten voor een jaar Bosvriend 75 Euro.

5. Voor een Bosvriend wordt de zorg en het basis onderhoud gratis verzorgd. Uw boom word in topconditie gehouden en verzorgd. Bij het planten zal er een onkruidvrije boomspiegel met schors worden aangelegd en de bomen zullen op de juiste tijd gesnoeid worden. Voor het onkruidvrij houden van de boomspiegel zal de bosvriend zelf zorgen.

6. De boomsoort wordt in overleg met de Stichting Gedenkbos Asten gekozen. De wet bepaalt de soort die we mogen planten in het bos en de omgeving. De reden is onder andere dat een bepaald landschapselement behouden moet worden. Alleen de door of namens de Stichting Gedenkbos Asten geselecteerde boomsoorten mogen worden geplant.

7. Plaats van de te planten boom wordt door de Stichting Gedenkbos Asten bepaald. Niet alle bomen groeien goed op een droge of natte plek. Overleg over een voorkeur is altijd mogelijk.

8. De Stichting Gedenkbos Asten verplicht zich tot herplant van bomen die wegens brand, stormschade of door afsterven zodanig beschadigd zijn dat van normale groei of herstel geen sprake is of kan zijn.

9.  Gedenkplaatjes etc. mogen niet aan de boom bevestigd worden maar worden onder de boom geplaatst aan de daarvoor bestemde paal. Gedenkbordjes mogen niet groter zijn dan maximaal 30 cm x 20 cm (A4). Informatie over het bestellen van een tekstbord kunt vinden onder het hoofdstuk TEKSTBORD BESTELLEN.

10. De persoonlijke uiting moet aan de paal bevestigd kunnen worden en mag niet aan de boom vastgemaakt worden.

11. De koper van het boomcertificaat is verantwoordelijk voor de tekst op een tekstbordje of voor elke andere vorm van persoonlijke tint die aan de paal bij de boom wordt bevestigd. Te denken valt aan een citaat, spreuk of dichtregel, of de reden van het  planten. Verder is de certificaathouder vrij om zelf daarin de keuzes te maken. De Stichting Gedenkbos Asten vertrouwt er op dat de certificaathouder rekening houdt met de omgeving en het karakter van het bos.

12. Illegaal en/of aanstootgevende aangebrachte tekstbordjes worden in opdracht van de Stichting Gedenkbos Asten verwijderd.

13. De Stichting Gedenkbos Asten houdt zich het recht voor om een verpersoonlijkingsidee te weigeren, als deze niet aansluit bij de filosofie of het idee van het Gedenkbos. Dit zal altijd in overleg met de certificaathouder gebeuren.

14. Asverstrooiing en asbegraving is op het hele perceel toegestaan. Het plaatsen van brandbare artikelen als kaarsjes of waxinelichtjes evenals andere voorwerpen die brandgevaar opleveren voor het bos of de omgeving zijn ten strengste verboden.

15. De boom wordt eigendom van Stichting Gedenkbos Asten. Op een aangeplante boom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.

16. Situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur met inachtneming van de plaatselijk geldende voorschriften c.q. de statuten van de Stichting Gedenkbos Asten.

17. Het plaatsen van een zitmogelijkheid kan alleen gedaan worden in overleg met de Stichting Gedenkbos Asten.